Trước Buổi Chụp
Đến Studio

Tran Vu Bang Studio
(08:00 - 22:00)

117/7C Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM

(Trong các ứng dụng Grab, Map,… gõ: Tran Vu Bang Studio là đúng địa điểm)

Hoặc có thể click vào biểu tượng bên dưới vào Google Maps:

Hỗ Trợ Nhanh

Thời gian trực tuyến: 07:00 – 24:00

Hoặc bạn muốn CHAT ZALO

Thời gian trực tuyến: 07:00 – 24:00

Hoặc bạn muốn CHAT ZALO

Scroll to Top